Wyniki zapytania ofertowego dot. wyłonienia Wykonawcy – najemcy infrastruktury wspinaczkowej „ścianki”

logo n

Na ogłoszenie dot. wyłonienia Wykonawcy – najemcy infrastruktury wspinaczkowej „ścianki”, wpłynęła jedna oferta.
STRATOSFERA Sp. z o.o.
ul. Drewnowska 58, Łódź
wartość oferty: 27 072,00 zł
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.