Wyniki zapytania ofertowego dot. wyłonienia wykonawcy: INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

 logo n
Na ogłoszenie dot. wyłonienia Wykonawcy: INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ, wpłynęła jedna oferta.
Rafał Mockałło
Łódź
wartość oferty: 70,00 zł/h
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.