Zapytanie ofertowe dot. zadania nr 9 - instruktor ścianki wspinaczkowej

logo n

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA