• Program

  Program "W drodze na szczyt"

  To innowacyjny program profilaktyczno-socjoterapeutyczny skierowany na aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, zakładający połączenie oddziaływań socjoterapeutycznych z elementami survivalu i wspinaczki górskiej.
 • Program

  Program "W drodze na szczyt"

  Do stworzenie alternatywnego modelu pracy z młodymi ludźmi skłoniły nas nasze wcześniejsze doświadczenia.
 • Program

  Program "W drodze na szczyt"

  Praktyka pokazała, że w Polsce zbyt rzadko stosuje się metody alternatywne, rozwijające kompetencje kluczowe w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem, a nawet najlepiej przyswojone umiejętności nie wystarczają, jeśli jednostka nie jest psychicznie gotowa do wejścia w życie społeczne i zawodowe.

Program "W drodze na szczyt"

„Góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami, przeżywający klęski i zwycięstwa. I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera ze sobą w doliny”
Andrzej Zawada

W DRODZE NA SZCZYT to innowacyjny program profilaktyczno-socjoterapeutyczny należący do Fundacji W Drodze na Szczyt, skierowany na aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, zakładający połączenie oddziaływań socjoterapeutycznych z elementami survivalu i wspinaczki górskiej. Do stworzenie alternatywnego modelu pracy z młodymi ludźmi skłoniły nas nasze wcześniejsze doświadczenia. Praktyka pokazała, że w Polsce zbyt rzadko stosuje się metody alternatywne, rozwijające kompetencje kluczowe w połączeniu z praktycznym ich wykorzystaniem, a nawet najlepiej przyswojone umiejętności nie wystarczają, jeśli jednostka nie jest psychicznie gotowa do wejścia w życie społeczne i zawodowe. Dzięki zaadaptowaniu metodologii survivalowej i wspinaczkowej młodzież szybciej nauczy się funkcjonować w relacjach społecznych, kreuje bardziej pozytywny obraz siebie i świata, a także z większą łatwością zdobywa umiejętności i doświadczenia przydatne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Do najważniejszych celów programu W DRODZE NA SZCZYT należą:
 • Wzrost reintegracji społecznej i zawodowej młodzieży poprzez zastosowanie innowacyjnych oddziaływań socjoterapeutyczne
 • Wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • Zwiększenie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie survivalu, turystyki wysokogórskiej, pierwszej pomocy, wspinaczki skałkowej
Jak działamy:

Aktywizacja społeczna młodzieży odbywa się poprzez udział w zajęciach wspinaczkowych i survivalowych, wymagających od naszych wychowanków rozwijania umiejętności współpracy, sprawdzania się w trudnych sytuacjach oraz pokonywania własnych ograniczeń. Wykorzystując zajęcia wspinaczkowe i survivalowe osiągamy szybsze rezultaty od tych obserwowanych w przypadku tradycyjnej socjoterapii. Naszym odbiorcom oferujemy:

 • Zajęcia z instruktorem wspinaczki umożliwiające młodzieży zdobycie umiejętności technicznych związanych ze wspinaczką skałkową, jak również zrozumienie podstaw współpracy w grupie i doświadczenie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

 • Zajęcia wyposażające młodzież w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • alpinizmu
  • zagadnień teoretycznych z zakresu wspinaczki
  • pierwszej pomocy przedmedycznej
  • zajęć terenowych i survivalu
 • Wyjazdy zorganizowane mające na celu doskonalenie i sprawdzanie w praktyce wiedzy i umiejętności poznanych podczas zajęć teoretyczno-terenowych. Doświadczenie obcowania z naturą niejednokrotnie w trudnych warunkach, pokonywanie zmęczenia i osobistych ograniczeń, osiąganie celów wyłącznie dzięki współpracy wszystkich członków grupy powoduje głębokie, konstruktywne zmiany w młodych ludziach. W tym kontekście góry uczą i wychowują młodzież.

 • Wyjazdy doskonalące umiejętności z zakresu wspinaczki skałkowej, dające możliwość sprawdzenia siebie i nabytych umiejętności w realnych warunkach.

 • Jej zadaniem jest zmiana schematów samooceny wychowanków poprzez doświadczenia związane z realizacją działań programu. Uczestnicy przepracowują przeżycia osobiste i sytuacje społeczne zaistniałe podczas zajęć praktycznych zarówno pod kątem rozwoju indywidualnego jak i społecznego.

 • Zajęcia zakładające „zarażanie” społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży, pasją survivalu i wspinaczki górskiej. Organizujemy imprezy z elementami wspinaczki i survivalu, imprezy integracyjne w postaci całodniowych gier terenowych i gier miejskich, jak również wyjazdy wspinaczkowe w terenie. Takie działania umożliwiają młodzieży dzielenie się swoimi umiejętnościami z rówieśnikami oraz przełamywanie wśród społeczności lokalnej stereotypowego postrzeganie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.