Program terapeutyczny EEG Biofeedback

„Mózg ludzki - trampolina, z której możemy się odbić w magiczny świat geniuszu”
Filip Mukerjea
Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback to innowacyjna, skuteczna metoda z obszaru neuroterapii wpływająca na zwiększenie skuteczności funkcjonowania naszego mózgu. Jest metodą bezinwazyjną, zaliczaną do metod opartych na modelu warunkowania klasycznego.

Skutecznie wpływa na:
 • zwiększenie koncentracji i uwagi
 • poprawę samooceny
 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • świadomą kontrolę nad emocjami
Dla kogo?
Osób chcących poprawić wydajność swojej pracy mózgu poprzez:
 • zwiększenie koncentracji i uwagi
 • zmniejszenie poziomu stresu i lęku
 • poprawę samooceny
 • zwiększenie swoich możliwości intelektualnych
Osób z deficytami:
 • ADHD
 • ADD
 • problemy szkolne w tym dysleksja, dysortografia, dysgrafia
 • autyzm
 • zespół Aspergera
 • zaburzenia mowy, jąkanie się
 • zaburzenia pamięci
 • stany depresyjne
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia lękowe
Jak przebiega terapia?
Spotkanie konsultacyjne

Przed rozpoczęciem sesji treningowych terapeuta przeprowadza wstępną rozmowę, na którą należy dostarczyć opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wszelką dokumentację medyczną związaną z aktualnym stanem zdrowia. Niezbędne jest dostarczenie zaświadczeń od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w sesjach EEG-biofeedback oraz opis badania EEG. W czasie pierwszej wizyty uczestnik wraz z opiekunem otrzymują szczegółowe informacje na temat metody, zapoznają się z zasadami prowadzenia treningów oraz ustalają szczegółowy plan kolejnych spotkań. W czasie tej wizyty uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w treningu pokazowym. Dobrą praktyką jest również przeprowadzenie kilku pokazowych rund treningowych bezpośrednio z opiekunem uczestnika.

Badanie diagnostyczne

Drugie spotkanie poświęcone jest w całości na przeprowadzenie szczegółowego wywiadu oraz wykonanie Mini Mapy QEEG z wykorzystaniem modułu EEG- BIOFEEDBACK PLUS do zapisu i pełnej analizy systemu EEG wraz z QEEG. Na tej podstawie przygotowany zostanie harmonogram treningów specyficznych odpowiadających na indywidualne potrzeby każdego uczestnika.

Sesje treningowe

Ilość zaproponowanych przez terapeutę spotkań zależna jest od opracowanej diagnozy i deficytów uczestnika.

W każdym indywidualnym spotkaniu kwestią ważną jest systematyczność uczestnictwa, stopień zaangażowania uczestnika oraz współpraca z terapeutą. Sesje treningowe trwają około 45-60 minut i wskazane jest aby odbywały się zawsze w tym samym dniu tygodnia o tej samej porze.

Niezmiernie ważną kwestią jest bezpośrednie informowanie terapeuty o braku możliwości przybycia na spotkanie wynikającego z choroby lub innych zdarzeń losowych. Terapeuta szanuje czas uczestnika jednocześnie wymagając tego samego.

Doświadczenia w pracy własnej, innych terapeutów oraz osób badawczo zajmujących się metodą EEG-biofeedback wskazują, iż dla polepszenia sprawności intelektualnej mózgu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 10 sesjach treningowych. Ilość koniecznych do odbycia sesji wzrasta wraz z pracą nad konkretnymi deficytami uczestnika.

Pracownia

Pracownia EEG-biofeedback prowadzona jest przez Melanię Dominiak, pedagożkę z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w zachowaniu, posiadającą certyfikaty:

 • ukończenia certyfikowanych szkoleń EEG-Biofeedback I i II stopnia wydanych przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii
 • szkolenia EEG-BIOFEEDBACK wydanego przez Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON
 • szkolenie specjalistycznego – QEEG kurs podstawowy.

Panująca w pracowni atmosfera wzajemnego szacunku, spokoju oraz pozytywnej motywacji sprzyja osiąganiu założonych celów. Uczestnik spotkań otrzymuje niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi poprzez poznawanie technik oddechowych, relaksacyjnych i wizualizacyjnych.

Pracownia mieści się w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Machulskiego 1.