Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży

Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży

Towarzyszymy młodzieży w jej dążeniach do wszechstronnego rozwoju, realizacji celów i marzeń, zachęcamy do podejmowania wyzwań, wspieramy w codziennym życiu, motywujemy do działania.

Więcej

Program wsparcia edukacyjnego dla pracowników młodzieżowych

Program wsparcia edukacyjnego dla pracowników młodzieżowych

Dzielimy się wiedzą z innymi! Pragniemy, by nasze doświadczenia pracy z młodzieżą stały się udziałem szerokiego grona nauczycieli, wychowawców, psychologów i terapeutów.

Więcej

Program

Program "W drodze na szczyt"


Naszą pasją są góry! Łącząc zajęcia wspinaczkowe i survivalowe z tradycyjną socjoterapią rozwijamy w naszych podopiecznych poczucie sprawczości, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych.

Więcej

Program Terapeutyczny EEG Biofeedback

Program Terapeutyczny EEG Biofeedback

Stawiamy na nowoczesne narzędzia wspomagające doskonalenie procesów poznawczych naszych podopiecznych. Systematyczne i wzbudzające zaciekawienie treningi zawsze przynoszą pozytywne rezultaty.

Więcej