Acting for a drug free life

Stowarzyszenie nasze dzięki dofinansowaniu ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu MLODZIEŻ W DZIAŁANIU, akcja 4.3 w dniach 06-12 .08.2007 realizować bedzie międzynarodowy projekt zatutułowany ACTING FOR A DRUG FREE LIFE.

Projekt adresowany jest do pracowników i wolontariuszy z organizacji młodzieżowych na co dzień pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, uwikłaną w różne problemy społeczne i uzależnienia, wymagającą pracy i pomocy w przygotowaniu ich do startu w dorosłe życie. Uczestnicy warsztatów to Warsztaty przygotują pracowników młodzieżowych do wprowadzenia nowatorskiej metody pracy z młodzieżą problemową, która często miała kontakt ze środkami odurzającymi lub jest od nich uzależniona. Metoda ta oparta jest na autorskim programie Johannesa Galli, niemieckiego aktora i reżysera,wykorzystującego metody teatralne w pracy profilaktycznej z dziećmi,młodzieżą i dorosłymi. Warsztaty maja na celu użycie kreatywnych technik takich jak granie, doświadczanie, taniec ekspresyjny do analizy problemów z narkotykami oraz określenie indywidualnych zdolności do radzenia sobie z tym problemem. Charakterystyczną cechą tej metody jest nauczenie umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technik dramowych wcielanie sie w rolę, medytacji i terapii tańcem. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą Galli poprzez przygotowywanie przedstawienia dotyczącego problematyki uzależnień.

Uczestnicy projektu będą mogli nauczyć się w praktycznym działaniu (czyli pracując na sobie) walorów, zalet, sposobów wykorzystania oraz metodologi stosowania wyżej opisanej metody. Osoby zaangażowane w prowadzenie części szkoleniowej projektu to wyspecjalizowani i doświadczeni trenerzy z Galli Group, Austria/Niemcy i Festival of Friends Society z Niemiec stale współpracujący z twórcą tej metody. Założeniem projektu jest propagowanie metody w Polsce oraz w krajach uczestniczących w projekcie, a będą to między innymi partnerzy z Irlandii, Bułgarii, Niemiec, Austrii, Włoch, Portugalii, Rumunii,Polski.

Punktem finałowym projektu będzie przedstawienie teatralne pokazane na deskach sceny Łódzkiego Domu Kultury w dniu 11.08.2007, wypracowane przez wszystkich uczestników projektu podczas ich tygodniowej pracy. Na spektakl wszystkich serdecznie zapraszamy.

Koordynator projektu
Melania Dominiak