Program wsparcia edukacyjnego dla pracowników młodzieżowych

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”
Janusz Korczak

Stowarzyszenie AD REM tworzą ludzie, dla których praca z młodzieżą jest pasją. Ten element jest fundamentem wszystkich naszych działań. Stąd też wynika nasza nieustająca potrzeba rozwoju, samodoskonalenia, podnoszenia własnych kompetencji. Wykonując pracę wychowawcy, pedagoga czy terapeuty pamiętamy o tym, że podstawowym narzędziem pracy jesteśmy my sami, a nasze oddziaływania będą na tyle skuteczne, na ile wcześniej zainwestujemy w siebie samych!

Wierząc w to głęboko postanowiliśmy równolegle do naszych działań skierowanych do młodzieży, stworzyć przestrzeń do edukacji i samodoskonalenia osób pracujących z młodymi ludźmi. Za najważniejsze cele w tym obszarze uznaliśmy:

  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb i problemów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym
  • Rozwijanie nowych metod i narzędzi oddziaływań terapeutycznych
  • Rozbudzanie kreatywności w tworzeniu i podejmowaniu nieszablonowych działań dla młodzieży zagrożonej demoralizacją
  • Stworzenie przestrzeni do spotkań i wymiany doświadczeń ludzi pracujących z młodzieżą zarówno z Polski jak i z innych miejsc świata.
  • Podnoszenie jakości pracy poprzez superwizje

Projekty

Acting for a drug free life

Acting for a drug free life

Projekt adresowany jest do pracowników i wolontariuszy z organizacji młodzieżowych na co dzień pracujących z młodzieżą z mniejszymi szansami, uwikłaną w różne problemy społeczne i uzależnienia, wymagającą pracy i pomocy w przygotowaniu ich do startu w dorosłe życie.