Spełniamy marzenia o czystej ziemii

Informacje o projekcie

  • Nazwa projektu: „Spełniamy marzenia o czystej ziemi”
  • Koordynator: Melania Dominiak
  • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Okres realizacji: 01.03.2009 r. - 27.12.2009 r.
  • Źródło finansowania: Urząd Miasta Łodzi

Projekt „Spełniamy marzenia o czystej ziemi” adresowany był do grupy 12 młodych osób ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, mieszkających lub korzystających z usług instytucji działających na terenie Osiedla im. Montwiłła Mireckiego, m.in. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi, uczniów dochodzących do Szkoły Podstawowej nr 212 i Gimnazjum nr 50 działających przy MOS nr 3 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 w Łodzi. Wśród osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie byli m.in. członkowie Ecoclubu – „Nie tylko dla siebie”, działającego przy Stowarzyszeniu Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM od trzech lat. Odbiorcami projektu była młodzież w wieku 10 – 17 lat. Uczestnicy zostali zaangażowani w tworzenie wolontarystycznej grupy, zajmującej się identyfikowaniem i rozwiązywaniem problemów ekologicznych i społecznych w najbliższym sąsiedztwie oraz realizację działań zaplanowanych w projekcie: warsztatów i spotkań integracyjnych. Jednocześnie, zgodnie z zasadą nauczania przez działanie i doświadczenie, uczestnicy byli zarówno autorami, jak i inicjatorami działań realizowanych na ich terenie. To również oni docierali do mieszkańców, dzieci i młodzieży z informacją i wiedzą.
Etapy działań głównych projektu dla uporządkowania podzielone zostały na dwa rodzaje, tych, które adresowane są do bezpośrednich uczestników projektu oraz tych, które są przygotowywane przez uczestników i angażują mieszkańców społeczności lokalnej.

Warsztaty edukacyjne

Warsztaty edukacyjne adresowane do bezpośrednich uczestników projektu dotyczyły propagowania zachowań ekologicznych i prozdrowotnych. W poszczególnych miesiącach zostały przeprowadzone warsztaty o następującej tematyce:

  • Dzień Lasu i Zadrzewień – pod koniec maja w związku z obchodami tego dnia ( 01.06.2009 ) odbył się warsztat poświęcony tematyce powtórnej przeróbki papieru (tworzeni papieru czerpanego), który został poprowadzony przez jednego z facylitatorów ekoklubów;
  • Żyj bez narkotyków – w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii przypadającego na dzień 26.06.2009 roku, w czerwcu zaplanowano spotkanie i warsztat poświęcony idei propagowania życia bez narkotyków, który został poprowadzony przez pracownika Monaru.
  • Dzień Turystyki – we wrześniu zorganizowano rajd rowerowy z piknikiem; był to pomysł na propagowanie idei aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Dzień Bez Papierosa – w związku z obchodami światowego dnia rzucania palenia 15 listopada 2009 roku został przygotowany i przeprowadzony przez Facylitatora ekoklubu warsztat dla grupy w oparciu o materiały i filmy pozyskane z Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej -Poradni Antynikotynowej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102;

Happeningi

Happeningi adresowane były do mieszkańców osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi, w szczególności do jego młodszych przedstawicieli. Zostały one zaplanowane jako forma aktywizacji, zachęcenia do udziału w projekcie oraz dyskusji na temat ekologicznych problemów społeczności lokalnej. Projekt zakładał przeprowadzenie trzech happeningów, z których każdy został poprzedzony warsztatem przygotowawczym.

MAPA ZASOBÓW I POTRZEB OSIEDLA IM. MONTWIŁŁA MIRECKIEGO

Na przełomie miesięcy lipca i sierpnia została opracowana i przeprowadzona ankieta dla potrzeb stworzenia mapy zasobów i potrzeb. Punków występowania określonych problemów ekologicznych i społecznych nanoszono na mapę w sierpniu i wrześniu m.in. podczas happeningu, do udziału w którym zaproszone zostały inne ekokluby działające na terenie Łodzi i okolic. Ponadto w ramach działania przeprowadzono zajęcia dot. malowania ekologicznych toreb na zakupy.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Happening „Sprzątanie świata” zorganizowano we wrześniu we współpracy z Przedszkolem nr 12 znajdującym się na terenie Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi. Happening to nie tylko wspólne zbieranie śmieci, ale również zabawy i gry o tematyce ekologicznej, wspólne śpiewanie i poczęstunek.

DZIEŃ ŻYWNOŚCI - JEDZ KOLOROWO I ZDROWO

Happening zorganizowano w październiku dla starszych mieszkańców Osiedla im. Montwiłła Mireckiego w Łodzi. Został on poświęcony propagowaniu idei zdrowego odżywiania. W ramach działania zaplanowano warsztat przeprowadzony przez dietetyka oraz wspólne przygotowywanie zdrowych posiłków.