”SAM – Zintegrowany Model Systemowej Aktywizacji Młodzieży”.

Informacje o projekcie

  • Nazwa projektu: SAM - Zintegrowany Model Systemowej Aktywizacji Młodzieży
  • Koordynator: Melania Dominiak
  • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Okres realizacji: 01.2014r. - 06.2015r.

Projekt skierowany był do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii w Łodzi. W projekcie uczestniczyły trzy placówki: MOS nr 2, MOS nr 3 i MOS nr 4.
Głównym celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia i pełnienia prawidłowych ról społecznych 15–ki wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w Łodzi.  

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1. Program Aktywizacji Zawodowej (PAZ) ze ścieżką socjoterapeutyczną:

DIAGNOZA UCZESTNIKÓW z pomocą profesjonalistów uczestnicy projektu planowali ścieżkę pracy terapeutycznej.
ANALIZA ODDZIAŁYWANIA to indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym w celu zweryfikowania wsparcia, co posłuży do ewentualnego zweryfikowania form oddziaływań na poszczególnych uczestników.
WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE
POGOTOWIE PSYCHOLOGICZNE
WARSZTAT Z UMIEJĘTNEGO POSZUKIWANIA PRACY to zajęcia, których celem było przygotowanie uczestników do aktywnego poruszania się po rynku pracy, odbywania rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacji, poszukiwania możliwości samorozwoju, pokonywania blokad wewnętrznych, poszukiwania wsparcia.

2. Cykl szkoleń zawodowych dających umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

SZKOLENIE ZAWODOWE ”KOMPETENTNY PRACOWNIK GOSPODARCZY”, cz. teoretyczna i praktyczna.
SZKOLENIE ZAWODOWE ”OBSŁUGA BIURA I PRACA Z KLIENTEM” cz. teoretyczna i praktyczna.
SZKOLENIE ZAWODOWE ”BUDOWNICTWO NATURALNE” cz. teoretyczna i praktyczna.
Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2014 do czerwca 2015.
Projekt przeszedł szczegółową kontrole merytoryczno-finansową z wynikiem pozytywnym.