14359265 1779462062314800 2105180209542018271 nPodczas mojej pracy jako trener zajęć sportowych w klubie Notabene spędziliśmy wraz z uczestnikami projektu sporo czasu na treningach z przeróżnych dziedzin sportu. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki zawsze chętnie uczestniczyli w zajęciach i byli bardzo zadowoleni z możliwości wyjścia na boisko typu orlik, czy tez boisko do koszykówki. Gry zespołowe budziły u nich szczególne emocje i wykazywali oni bardzo duże zaangażowanie oraz wolę walki. Zdarzało się, że podczas rywalizacji sportowej pojawiały się drobne konflikty między dziećmi, jednak zazwyczaj szybko udawało je się rozwiązać. Podczas zajęć zauważyłem też widoczną rywalizację między dziewczynkami a chłopcami, co jest typowe dla dzieci w tym wieku. Kilkoro z dzieciaków naprawdę rozwinęło swoją sprawność fizyczną i widać, że zajęcia i możliwość pokazania swoich mocnych stron znacznie wzmocniło ich pewność siebie w kontaktach z innymi dziećmi. 13124483 1718986431695697 2677741603071505506 nZajęcia sportowe to także świetna okazja do integracji dzieci, a podczas wspólnych treningów i rozgrywek zacieśniają się więzi przyjaźni między nimi.  Kilkakrotnie zdarzało się też, że do naszych zajęć chciały dołączać inne dzieci przebywające na terenie boiska. W takiej sytuacji po konsultacji z grupą decydowaliśmy, czy mogą oni brać w nich udział. Uważam, że zajęcia prowadzone przeze mnie są interesujące i należą do jednych z ulubionych dla dzieci z naszej świetlicy. Mi jako trenerowi pracuje się dobrze, jednak cały czas trzeba pracować nad dyscypliną oraz nad tym, aby dzieci potrafiły się w odpowiednim momencie wyciszyć, ponieważ w pracy z większą grupą często jest stanowczo za głośno.  Poza tym praca z nimi to przyjemność. :-)

edukacyjne 2Nasz projekt powoli się kończy, przyszedł więc czas na refleksję i podsumowania: czy się udało, czy dzieci są zadowolone, czy mogliśmy zrobić jeszcze więcej?

     Przypominam sobie jedne z pierwszych zajęć, kiedy jeszcze nie było profesjonalnego sprzętu i odczynników, a już uczyliśmy się jak z nimi pracować. Dowiedzieliśmy się, że niektóre substancje są żrące, niebezpieczne, poznaliśmy zasady pracy i regulamin pracowni. Zdawać by się mogło, że wszyscy już wiemy, że nieznanych substancji samodzielnie nie można dotykać czy co gorsze smakować. Jakie to szczęście, że na tych pierwszych zajęciach sporządzaliśmy roztwory glukozy, sacharozy, chlorku sodu, bo pytanie jednego z młodszych uczestników „Pani Gosiu mogę to wypić?” przyprawiło mnie o dreszcze, ale na szczęście zapytał, czyli może zapamiętał zasady pracy :). Na wszelki wypadek jeszcze raz przypomnieliśmy reguły obowiązujące przy wykonywaniu eksperymentów. Już więcej nikt nie próbował na własną rękę „smakować i dotykać” chemii. Myślę, że nauczyli się bezpiecznej pracy podczas zajęć, współdziałania i odpowiedzialności za to co wykonują.

edukacyjne 3Z radością słuchałam co wtorek: „ Pani Gosiu, a co dzisiaj będziemy robić, a zdążymy się też z Panią pouczyć? Ja uczę się pierwsza, a właśnie, że ja bo już zarezerwowałam do Pani kolejkę na Messengerze, bo jestem w znajomych u Pani Gosi”.

To prawda z niektórymi rozmawiamy i wieczorami właśnie na facebooku, a nawet rozwiązujemy zadania gdy zabrakło czasu na świetlicy :).

Często mało było wtorku, doszły środy, a dzieci chciały spotykac się częściej .

edukacyjne 4Niektóre zajęcia i doświadczenia pozwoliły zrozumieć i nadrobić materiał z poprzednich lat, który wcześniej był czarną magią. Niektórzy po zajęciach o wskaźnikach pH tak się rozszaleli, że przebadali odczyn wszystkich środków czyszcząco -myjących jakie były na świetlicy -Ludwików, Domestosów, mydeł i może dobrze, że przyszła pora na kolację, bo już przenosili się  do kuchni by dalej prowadzić badania :).

      Określenie ilości krawędzi, ścian, wierzchołków w graniastosłupach stało się dziecinnie proste gdy z samodzielnie wykonanych siatek dzieci same skleiły sobie modele figur przestrzennych. Myślę, że wszystkim nam projekt przyniósł wiele korzyści. Dzieciom pozwolił zrozumieć trudne dla nich zagadnienia, nauczył ich zadawać pytania: co to, po co, jak to się dzieje, rozbudził naukową ciekawość świata. Nauczyli się obserwować i wysnuwać wnioski, i bez wątpienia poprawili oceny.

edukacyjne 5Ale chyba najważniejsze przyniósł i im, i mnie dużo frajdy i radości . Nie ma większej satysfakcji dla edukatora, niż „kolejka” chętnych  do nauki ustawiająca się już przed zajęciami na facebooku :)

 

Małgorzata Olkiewicz

2cig znakw RPO kolorowy

Podaruj nadzieję, wspacie i rozwój

Informacje o projekcie

 • Nazwa projektu: „Podaruj nadzieję, wspacie i rozwój”
 • Koordynator: Dominika Żurkowska
 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Okres realizacji: Styczeń 2018 - Czerwiec 2020 r.
 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 14:00 - 19:00
 • Miejsce: Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40

Projekt: Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Aleksandrowa Łódzkiego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze Zgierza współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT. Kwota projektu: 2 905 273,75 zł, kwota dofinansowania: 2 757 925,75 zł

Najważniejszy cel projektu:

Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem rodzin z dziećmi w wieku 10 – 18 lat znajdujących się z różnych powodów w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Wsparcie rodziców/opiekunów obejmuje udział w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności wychowawcze tj: „Szkoła dla rodziców”, „Trening Relacji Opiekuńczych”, „Program Wzmacniania Rodziny”. Jedocześnie otrzymują indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie pomocy rodzinie.

Wsparcie dzieci i młodzieży obejmuje możliwość uczestniczenia w Klubie „ Obudź Jutro” na terenie Zgierza i Klubie ”Nota Bene” w Aleksandrowie Łódzkim. Oferta klubowa w obydwu miejscach rozszerzona jest o zajęcia rozwojowe i edukacyjne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną bądź też udział w programie WNDS czy we wsparciu w postaci streetworkingu.

 

   • Jak działamy:

   Wsparcie dla Dzieci Realizacja indywidualnych ścieżek rozwoju każdego podopiecznego odbywa się min poprzez udział w różnorodnych typach zajęć dla niego najodpowiedniejszych, czyli mający wpływ na dalszy osobisty i społeczny rozwój uczestnika projektu.

   • Działalność klubów Obudź jutro – Zgierz i Nota bene Aleksandrów Łódzki.

   Kluby adresują swoją ofertę, jako placówki wsparcia dziennego do 60 dziewcząt i 40 chłopców w wieku 10 – 18 lat, proponując pobyt we wspólnie z dziećmi zorganizowanym miejscu, w którym czują się bezpiecznie i swobodnie, wspólne spędzanie czasu wolnego (odrabianie lekcji z pomocą specjalistów, posiłki, gry, zabawy, uroczystości, pracę społecznością socjoterapeutyczną) Zajęcia specjalistyczne dobierane są indywidualnie do potrzeb uczestnika projektu na podstawie jego preferencji, zainteresowań, osobistej motywacji i obszarów do doskonalenia . Kluby pracują w oparciu o społeczność socjoterapeutyczną, w której wspólnie (dzieci i dorośli) wypracowują normy, zasady, organizację pobytu w klubie, rozwiązują sprawy związane z codziennością, ale też wydarzeniami kryzysowymi lub uroczystymi. Daje to możliwość realnego doświadczania sprawczości i konsekwencji swojego działania, w znacznym stopniu przyśpieszając rozwój społeczny uczestników projektu.

   • Proponowane w ramach projektu zajęcia obejmują:
     • Zajęcia edukacyjne- rozwijające jako kluczowe kompetencje naukowe z takich dziedzin jak:matematyka, fizyka, chemia, technika, astrologia.

     • Zajęcia kulinarne będące okazją do rozszerzania doświadczeń wielozmysłowych i rozwijania umiejętności współpracy i współdziałania, a także nabywania umiejętności zdrowego odżywiania się (samodzielne a jednak grupowe przygotowywanie potraw z różnorodnych regionów świata, a także regionów Polski, propagowanie zdrowego i ekologicznego odżywiania się, rozszerzanie spektrum znanych potraw o potrawy z kuchni wegetariańskiej i wegańskiej).

     • Zajęcia survivalowe , których celem jest również uwrażliwienie na ekologię, rozwijanie kreatywności i poczucia sprawczości, odbywające się w terenie, związane z wykonywaniem różnorodnych zadań, min są to gry miejskie.

     • Zajęcia sportowe propagujące ruch i zdrowy styl życia, wzmacniające poczucie siły i własnej wartości są to: sztuki walki, gry zespołowe, bieganie, pływanie.

     • Zajęcia komputerowe zakładające doskonalenie posługiwania się komputerem jako narzędziem szeroko pojętej edukacji.

     • Zajęcia artystyczne związane z rozwijaniem wyobraźni, umiejętności wyrażania siebie w różnych formach plastycznych, doskonaleniem umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, uczestnictwem w kulturze.

     • Zajęcia historyczno – kulturowe odbywające się poza terenem klubów, w postaci 10 jednodniowych wyjazdów, mające za zadanie rozwijanie kompetencji związanych z uczestnictwem w różnorodnych środowiskach kultury (kino, teatr, opera, muzeum, galeria sztuki, koncertj, etc…), rozwijanie poczucia przynależności kulturowej i rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze.

     • Pomoc psychologiczna to indywidualne wsparcie uczestników projektu, w sytuacjach kryzysowych w domu, szkole, grupie rówieśniczej (w klubach i poza nimi).

     • Pomoc logopedyczna to wsparcie dzieci poprzez rozpoznawanie zaburzeń i terapię mowy i komunikacji językowej.

     • Pomoc pedagogiczna w przypadku potrzeby rozwiązywania problemów szkolnych uczestników projektu we współpracy ze specjalistami prowadzącymi zajęcia w projekcie, oraz pedagogami i nauczycielami w szkołach uczestników projektu.

     • Biofeedbeck specjalistyczne działania ukierunkowane na poprawę efektywności pracy mózgu.

     • Konsultacje lekarza psychiatry w przypadku konieczności konsultacji zachowań zaburzających dziecku właściwe funkcjonowanie w środowisku rodzinnymi/lub szkolnym.

     • Program „W Drodze na Szczyt” umożliwiający rozwój fizyczny, osobisty i emocjonalny uczestników, poprawę umiejętności społecznych i indywidualnych, wzrost wiedzy w zakresie wspinaczki skałkowej. ZAKRES TEMETYCZNY:

      I-zajęcia na ściance wspinaczkowej (2x w tygodniu po 3h)

      II-kursy i szkolenia dające możliwość samodzielnego poruszania się w skałach

      II-zajęcia teoretyczno-terenowe wyposażające w wiedzę dot. wspinaczki, ekologii, geografii, pierwszej pomocy, survivalu

      IV-Klub WDNS- W ramach klubu realizowane są zaj.edukacyjno-rozwojowe.

     • Streetworking - umożliwia pracę z młodzieżą, która nie chce funkcjonować w ramach typowych placówek wsparcia dziennego. Streetworkerzy pracują w środowisku młodych, prowadzą mediacje społeczne w grupie rówieśniczej (pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych, domowych, itp.); uczą przestrzegania norm społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie; realizują wraz z młodzieżą projekty społeczne (wychwytują talenty, wzmacniają je i pobudzają do realizacji różnorodnych działań.

   Wszystkie formy pracy prowadzone są poprzez trenerów nie tylko doświadczonych w swoich specjalizacjach, ale również w pracy z dziećmi i młodzieżą. W projekcie przewidziana jest jego ewaluacja i superwizja w celu stałego monitorowania efektów i korygowania działań trenerów.