2cig znakw RPO kolorowyStowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: COACHA w projekcie pn. „ Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

OGŁOSZENIE

OFERTA

OŚWIADCZENIE

2cig znakw RPO kolorowy

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy:

Doradcy Zawodowego w projekcie pn. „ Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA

OŚWIADCZENIE

2cig znakw RPO kolorowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE:

NUMER ZAPYTANIA

DANE WPŁYNIĘCIA OFERTY

DANE WYKONAWCY

Trener Zajęć Artystycznych

-

30.10.2019

Katarzyna Wolska-Kumosińska

Trener Zajęć Sportowych

4 / 1-6 / 2

28.10.2019

Cezary Jędrzejewski

Trener Zajęć Sportowych

4 / 1-6 / 2

28.10.2019

Dobiesław Litkowski

 

2cig znakw RPO kolorowy

W związku  z realizacją projektu EFS „Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40, poszukuje kandydatek i kandydatów na stanowisko: TRENER ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W PROJEKCIE EFS

OGŁOSZENIE

OFERTA

2cig znakw RPO kolorowyStowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: TRENERA ZAJĘĆ SPORTOWYCH w projekcie pn. „ Podaruj nadzieję – wsparcie i rozwój” finansowanego w ramach poddziałania 9.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

 

OGŁOSZENIE

OFERTA

OŚWIADCZENIE