Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.

walne zebranie 18 06 2021WALNE ZGROMADZENIE
STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI I RESOCJALIZACJI AD REM ‼️‼️‼️
Zarząd Stowarzyszenia AD REM serdecznie zaprasza wszystkich członków organizacji na Walne Zgromadzenie. Obecność, z uwagi na konieczność zatwierdzenia sprawozdania, jest obowiązkowa. Poniżej informacja o czasie, miejscu i planie spotkania.
MIEJSCE- spotkanie online (ZOOM). Link zostanie umieszczony przed spotkaniem.
TERMIN - 18.06.2021
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 20:30.
PLAN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA:
1. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020
2. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2020
3. OMÓWIENIE AKTUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA ORGANIZACJI - M.IN. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
4. SPRAWY RÓŻNE
Z poważaniem
Zarząd
Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM