Zestawienie wyłonionych wykonawców 01.07.2020

2cig znakw RPO kolorowy

DANE WYKONAWCY

NUMER ZAPYTANIA

DANE WPŁYNIĘCIA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE:

Joanna Ubych

1250939

26.06.2020

Trener Wspomagający ZG

Anna Ziober

1-2 / 2020

22.06.2020

TRENER

Dorota Maślanka

2-2 / 2020

23,062020

Doradca Zawodowy