Zestawienie wyłonionych wykonawców 10.11.2019

2cig znakw RPO kolorowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE:

NUMER ZAPYTANIA

DANE WPŁYNIĘCIA OFERTY

DANE WYKONAWCY

Trener Zajęć Artystycznych

-

30.10.2019

Katarzyna Wolska-Kumosińska

Trener Zajęć Sportowych

4 / 1-6 / 2

28.10.2019

Cezary Jędrzejewski

Trener Zajęć Sportowych

4 / 1-6 / 2

28.10.2019

Dobiesław Litkowski