Informacja dotycząca wyłonienia wykonawcy - Trener zajęć komputerowych do Zapytania ofertowego 3/1-6 dot. Zadania Nr 1 i 6

Informacja dotycząca wyłonienia wykonawcy - Trener zajęć komputerowych do Zapytania ofertowego 3/1-6 dot. Zadania Nr 1 i 6 - TRENER ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH III

WYŁONIONY WYKONAWCA : Barbara Michalska
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY:04.09.2019 godz. 16.00
ZAPROPONOWANA CENA: 60,00 zł/h