"Spinacz" - program wspierający z zakresu podnoszenia umiejętności dla rodziców”

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM informuje, iż rozpoczęło rekrutację do projektu:

"Spinacz" - program wspierający z zakresu podnoszenia umiejętności dla rodziców”

Dla kogo ?: dla rodziców

Jak długo ?: od sierpnia do grudnia 2019 roku

Jaka forma ?: bezpłatne warsztaty odbywające się 1x w miesiącu -5 spotkań łącznie.

Projekt ma na celu przeprowadzenie bezpłatnego programu (obejmującego cykl szkoleń)

w zakresie doskonalenia umiejętności psychologicznych i społecznych wspierających rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców dzieci przebywających
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3 w Łodzi oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Projekt ma za zadanie stać się narzędziem do podejmowania skutecznych działań promujących zdrowie oraz profilaktykę agresji, przemocy i uzależnień wśród młodzieży.

W ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie cyklu szkoleń, które nastawione będą na podniesienie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności rodziców w obszarach :

- nawiązywania dobrych relacji ze swoimi dzieci

- dostarczenia wiedzy w zakresie dojrzewania dzieci i trudności, na jakie napotykają rodzice w tym bogatym i trudnym okresie ich rozwoju;

- sposobów rozwijania u dzieci umiejętności radzenia sobie z trudnościami, umiejętności wyznaczania własnych granic i budowania dobrych relacji z rówieśnikami;

- wspierania przez rodziców rozwoju kompetencji medialnych u ich dzieci w sposób minimalizujący pojawienie się zjawiska cyberprzemocy, uwodzenia w sieci i sextingu, a wyzwalającego kreatywność jego użytkowania;

- podniesienia u rodziców wiedzy w zakresie podejmowania skutecznych działań postępowania

w przypadku zauważenia przejawów różnych form przemocy, których ich dziecko może doświadczyć;

- zwiększenia wiedzy i umiejętności w sposobach budowania u ich dzieci krytycznej i refleksyjnej postawy odbierania rzeczywistości medialnej i reklamowej, jako fundamentu ochrony zdrowia psychicznego (przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom podejmowanym przez dzieci i młodzież
w Internecie – szkodliwa dieta, przekraczanie granic intymności, budowanie i kształtowanie własnej samooceny).

Pierwsze szkolenie o charakterze informacyjnym, integrującym i diagnozującym grupę odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36 (wejście od ul. Milionowej).

W razie jakichkolwiek pytań związanych z rekrutacją zachęcam do kontaktu e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach realizacji zadania publicznego ”Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze”.

Koordynator projektu: Melania Dominiak