2cig znakw RPO kolorowy

Podaruj nadzieję, wspacie i rozwój

Informacje o projekcie

 • Nazwa projektu: „Podaruj nadzieję, wspacie i rozwój”
 • Koordynator: Dominika Żurkowska
 • Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Okres realizacji: Styczeń 2018 - Czerwiec 2020 r.
 • Źródło finansowania: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT
 • Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 14:00 - 19:00
 • Miejsce: Zgierz, ul. Rembowskiego 36/40

Projekt: Podaruj nadzieję, wsparcie i rozwój realizowany przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Aleksandrowa Łódzkiego i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ze Zgierza współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT. Kwota projektu: 2 905 273,75 zł, kwota dofinansowania: 2 757 925,75 zł

Najważniejszy cel projektu:

Projekt zakłada objęcie kompleksowym wsparciem rodzin z dziećmi w wieku 10 – 18 lat znajdujących się z różnych powodów w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Wsparcie rodziców/opiekunów obejmuje udział w kursach i szkoleniach podnoszących umiejętności wychowawcze tj: „Szkoła dla rodziców”, „Trening Relacji Opiekuńczych”, „Program Wzmacniania Rodziny”. Jedocześnie otrzymują indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie pomocy rodzinie.

Wsparcie dzieci i młodzieży obejmuje możliwość uczestniczenia w Klubie „ Obudź Jutro” na terenie Zgierza i Klubie ”Nota Bene” w Aleksandrowie Łódzkim. Oferta klubowa w obydwu miejscach rozszerzona jest o zajęcia rozwojowe i edukacyjne, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną bądź też udział w programie WNDS czy we wsparciu w postaci streetworkingu.

 

   • Jak działamy:

   Wsparcie dla Dzieci Realizacja indywidualnych ścieżek rozwoju każdego podopiecznego odbywa się min poprzez udział w różnorodnych typach zajęć dla niego najodpowiedniejszych, czyli mający wpływ na dalszy osobisty i społeczny rozwój uczestnika projektu.

   • Działalność klubów Obudź jutro – Zgierz i Nota bene Aleksandrów Łódzki.

   Kluby adresują swoją ofertę, jako placówki wsparcia dziennego do 60 dziewcząt i 40 chłopców w wieku 10 – 18 lat, proponując pobyt we wspólnie z dziećmi zorganizowanym miejscu, w którym czują się bezpiecznie i swobodnie, wspólne spędzanie czasu wolnego (odrabianie lekcji z pomocą specjalistów, posiłki, gry, zabawy, uroczystości, pracę społecznością socjoterapeutyczną) Zajęcia specjalistyczne dobierane są indywidualnie do potrzeb uczestnika projektu na podstawie jego preferencji, zainteresowań, osobistej motywacji i obszarów do doskonalenia . Kluby pracują w oparciu o społeczność socjoterapeutyczną, w której wspólnie (dzieci i dorośli) wypracowują normy, zasady, organizację pobytu w klubie, rozwiązują sprawy związane z codziennością, ale też wydarzeniami kryzysowymi lub uroczystymi. Daje to możliwość realnego doświadczania sprawczości i konsekwencji swojego działania, w znacznym stopniu przyśpieszając rozwój społeczny uczestników projektu.

   • Proponowane w ramach projektu zajęcia obejmują:
     • Zajęcia edukacyjne- rozwijające jako kluczowe kompetencje naukowe z takich dziedzin jak:matematyka, fizyka, chemia, technika, astrologia.

     • Zajęcia kulinarne będące okazją do rozszerzania doświadczeń wielozmysłowych i rozwijania umiejętności współpracy i współdziałania, a także nabywania umiejętności zdrowego odżywiania się (samodzielne a jednak grupowe przygotowywanie potraw z różnorodnych regionów świata, a także regionów Polski, propagowanie zdrowego i ekologicznego odżywiania się, rozszerzanie spektrum znanych potraw o potrawy z kuchni wegetariańskiej i wegańskiej).

     • Zajęcia survivalowe , których celem jest również uwrażliwienie na ekologię, rozwijanie kreatywności i poczucia sprawczości, odbywające się w terenie, związane z wykonywaniem różnorodnych zadań, min są to gry miejskie.

     • Zajęcia sportowe propagujące ruch i zdrowy styl życia, wzmacniające poczucie siły i własnej wartości są to: sztuki walki, gry zespołowe, bieganie, pływanie.

     • Zajęcia komputerowe zakładające doskonalenie posługiwania się komputerem jako narzędziem szeroko pojętej edukacji.

     • Zajęcia artystyczne związane z rozwijaniem wyobraźni, umiejętności wyrażania siebie w różnych formach plastycznych, doskonaleniem umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi, uczestnictwem w kulturze.

     • Zajęcia historyczno – kulturowe odbywające się poza terenem klubów, w postaci 10 jednodniowych wyjazdów, mające za zadanie rozwijanie kompetencji związanych z uczestnictwem w różnorodnych środowiskach kultury (kino, teatr, opera, muzeum, galeria sztuki, koncertj, etc…), rozwijanie poczucia przynależności kulturowej i rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze.

     • Pomoc psychologiczna to indywidualne wsparcie uczestników projektu, w sytuacjach kryzysowych w domu, szkole, grupie rówieśniczej (w klubach i poza nimi).

     • Pomoc logopedyczna to wsparcie dzieci poprzez rozpoznawanie zaburzeń i terapię mowy i komunikacji językowej.

     • Pomoc pedagogiczna w przypadku potrzeby rozwiązywania problemów szkolnych uczestników projektu we współpracy ze specjalistami prowadzącymi zajęcia w projekcie, oraz pedagogami i nauczycielami w szkołach uczestników projektu.

     • Biofeedbeck specjalistyczne działania ukierunkowane na poprawę efektywności pracy mózgu.

     • Konsultacje lekarza psychiatry w przypadku konieczności konsultacji zachowań zaburzających dziecku właściwe funkcjonowanie w środowisku rodzinnymi/lub szkolnym.

     • Program „W Drodze na Szczyt” umożliwiający rozwój fizyczny, osobisty i emocjonalny uczestników, poprawę umiejętności społecznych i indywidualnych, wzrost wiedzy w zakresie wspinaczki skałkowej. ZAKRES TEMETYCZNY:

      I-zajęcia na ściance wspinaczkowej (2x w tygodniu po 3h)

      II-kursy i szkolenia dające możliwość samodzielnego poruszania się w skałach

      II-zajęcia teoretyczno-terenowe wyposażające w wiedzę dot. wspinaczki, ekologii, geografii, pierwszej pomocy, survivalu

      IV-Klub WDNS- W ramach klubu realizowane są zaj.edukacyjno-rozwojowe.

     • Streetworking - umożliwia pracę z młodzieżą, która nie chce funkcjonować w ramach typowych placówek wsparcia dziennego. Streetworkerzy pracują w środowisku młodych, prowadzą mediacje społeczne w grupie rówieśniczej (pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych, domowych, itp.); uczą przestrzegania norm społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie; realizują wraz z młodzieżą projekty społeczne (wychwytują talenty, wzmacniają je i pobudzają do realizacji różnorodnych działań.

   Wszystkie formy pracy prowadzone są poprzez trenerów nie tylko doświadczonych w swoich specjalizacjach, ale również w pracy z dziećmi i młodzieżą. W projekcie przewidziana jest jego ewaluacja i superwizja w celu stałego monitorowania efektów i korygowania działań trenerów.