• Stowarzyszenie AD REM

  „Wspieraj tych, których nikt nie wspiera”

  Istniejemy od 2007 roku. Od tego czasu aktywnie działamy na rzecz młodych ludzi i razem z nimi. Nieustannie stawiamy przed nimi nowe wyzwania, do maksimum wykorzystując drzemiący w nich potencjał.

  Wierzymy, że im się uda! Jeśli chcesz usłyszeć naszą historię, dowiedzieć się, co właśnie się u nas dzieje oraz jakie mamy plany na przyszłość, zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą stroną!

 • Ośrodek Obudź Jutro

  Oferta naszego ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży (do 18 lub 21 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej), ich rodzin i najbliższego środowiska. Konsultacja psychologiczna umawiana jest w ciągu 7 dni od rejestracji pacjenta. Nie wymagamy skierowania, a świadczenia realizowane są nieodpłatnie, w ramach NFZ.

 • Stowarzyszenie AD REM
 • Ośrodek Obudź Jutro

zdjecie

Jak to się wszystko zaczęło:

Projekt PorozmawiajMy jest projektem finansowanym w ramach programu Erasmus+ - KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth.
Nasz projekt zakłada nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy kliniką psychiatryczną w Tornio/Kemi gdzie narodził się w latach 90-tych metoda otwartego dialogu, a Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, które od września 2021 roku rozpoczęło działania Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i Młodzieży „Obudź Jutro” w Zgierzu.
W telegraficznym skrócie: Stowarzyszenie AD REM chciałoby przenieść metodę dialogu otwartego na grunt polski szczególnie w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą. Najlepiej poznać coś u samego źródła, prześledzić etapy wdrażania metody, uczyć się prostych, sprawdzonych rozwiązań.
Organizacja z Finlandii nie ma w swojej praktyce pracy z młodym pacjentem i tego chciałaby nauczyć się od naszej organizacji.
W ramach projektu zakładamy następujące działania:


 Spotkanie zapoznawcze typu kick off
 Spotkanie międzynarodowe z elementami wizyty studyjnej i job shadowing
 Szkolenie z metody Otwartego Dialogu
 Wydarzenie: konferencja w stylu "Unconference"
 Opracowanie produktów: scenariusza, broszury, video;

 

A jak to się zaczęło?
Początki naszej współpracy datują się na rok 2021. Jedna z członkiń Stowarzyszenie AD REM w odpowiedzi na pojawiające się wśród naszych podopiecznych zachowania suicydalne podjęła współpracę z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym i w celu podniesienia swoich kompetencji rozpoczęła w marcu 2021 roku roczne studia podyplomowe „Suicydologia – teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu zapobiegania samobójstwom”. W trakcie zajęć z tematu Interwencji Kryzysowej zachowań samobójczych, usłyszała o metodzie Otwartego Dialogu stworzonej i z sukcesem wdrożonej w klinice leczenia zaburzeń psychicznych na północy Finlandii. Metoda ta na tyle zainteresowała naszą członkinię, że po długim zapoznawaniu się z materiałami, do których udało jej się dotrzeć w lipcu 2021 roku postanowiła udać się na północ Finlandii w celu nawiązania kontaktu z osobami odpowiadającymi za wdrożenie metody. W ten sposób udało się nawiązać kontakt z osobą odpowiadającą za koordynowanie i promocję metody. Na szczeblu organizacji AD REM rozpoczął się proces planowania i poszukiwania możliwości lepszego poznania metody oraz przystosowania jej i właściwego zaimplementowania do polskich warunków oraz potrzeb, zasobów i możliwości podopiecznych naszej organizacji (z uwzględnieniem młodzieży o mniejszych szansach), wraz z zadbaniem o jej rozpowszechnianie wśród innych podmiotów działających w podobnym obszarze. Metoda otwartego dialogu zmienia perspektywę pracy z osobą będącą w kryzysie. Działania pomocowe są tak zorganizowane , aby osoba, która jest ich podmiotem miała poczucie wpływu na to kto, gdzie i w jaki sposób udziela wsparcia. Metoda oparta jest na budowaniu solidnej sieci wsparcia w najbliższym otoczeniu klienta z położeniem dużego nacisku na jego autonomię. Na początku roku 2022r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie. Przyglądałyśmy się wspólnie naszej działalności, zidentyfikowałyśmy potrzeby i zaplanowałyśmy cele i działania projektu. W trakcie spotkania partnerzy z Finlandii wyrazili duże zainteresowanie działaniami AD REM i biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższej przyszłości zaczynają działać w innej bardziej sprofesjonalizowanej przestrzeni z dużym zaciekawieniem przyjrzą się metodom pracy z młodym beneficjentem po to, aby zainspirować się naszymi osiągnięciami.

Mocną stroną Organizacji z Finlandii jest doświadczenie w metodzie Otwartego Dialogu, otwartość na dzielenie się wiedzą i chęć rozwoju. Mocną stroną AD REM jest otwartość na poodszukiwanie narzędzi pracy, w których młodzież jest nie tylko adresatem działań pomocowych ale ich aktywnym uczestnikiem.

Jesteśmy po pierwszym działaniu

Zanim odbyła się pierwsza wizyta i spotkanie naszych przedstawicielek partnera organizacji z Finlandii (Satu, Roosa, Piiaa, Marjo, Jenna ) na swojej facebookowej stronie stworzyłam następujący post:
Dziś trochę dłużej o marzeniach, które się spełniają i o ludziach, którym tyle zawdzięczam. Dwa lata temu wyruszyłam w podróż do Finlandii. Wspólnie z Michałem, kamperem wyznaczyliśmy sobie cel daleka północ (przynajmniej dla mnie), inni sarkastycznie kwitują moją wypowiedź "Co Ty wiesz o północy!?"
No to tak... w tej podróży zależało mi bardzo na dotarciu do Tornio magicznego małego miasteczka tylko kilkanaście kilometrów od siedziby Świętego Mikołaja, ale dziś nie o tym.
Tam w zaciszu lasów, jezior i wszechogarniającej czystej przestrzeni znajduje się szpital / klinika dla osób mierzących się z chorobą psychiczną. To tam swoje początki wzięła metoda pracy z pacjentem zwana metodą otwartego dialogu. Podmiotowość osoby w kryzysie, poczucie sprawstwa pacjenta w procesie leczenia, w którym uczestniczy nie tylko lekarz, ale również rodzina oraz Ci, których pacjent określi jako znaczące dla jego procesu zdrowienia to jedne z głównych założeń. Nie chcę spłycać przesłania metody, więc zaznaczam, że to niewielki ułamek tego, czym mnie tak bardzo metoda zaciekawiła.
Docierając na miejsce miałam poczucie, że moje marzenia nabierają kształtu i stają się czymś realnym. Odnalazłam klinikę i nawiązałam kontakt (niestety z powodu COVID) tylko telefoniczny z osobami zajmującymi się tym, po co tam przyjechałam. Zaopatrzona w materiały z badań wróciłam do Polski i tak wolniutko, pomalutku zarażałam pomysłem innych między innymi Katarzyna Deka, która była i jest nieocenionym wsparciem.
Pomogła mi przelać marzenie na projekt, a jej słowa "Melania spokojnie, będzie dobrze" zawsze dodają otuchy. Potem była droga do Narodowa Agencja Programu Erasmus+, gdzie pomysł bardzo się spodobał, projekt został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie. No i tak niespiesznie urzeczywistnia się moje/nasze wielkie marzenie, bo już w najbliższy wtorek przywitam się z naszymi partnerkami z Finlandii, które przylatują do nas „poeksplorować” naszą polską rzeczywistość. A wszystko zadziewa się w fascynującym dla mnie świecie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Obudź Jutro w Zgierzu, który z grupą zaangażowanych ludzi powołaliśmy do życia już prawie dwa lata temu. To tu będziemy wdrażać metodę w pracy z naszymi młodymi pacjentami.

Kochani musiałam się tym podzielić, bo wierzę, że to co robimy ma sens. Jest tyle osób, którym chciałabym podziękować : Jolanta Palma za inspirację, Katarzyna Deka za bycie i trwanie, Tinatin Tavdgiridze za pomoc i wsparcie. Zespołowi dziennego psychiatrycznego oddziału dla dzieci oraz zespołowi oddziału dziecięcego działających w strukturach SPZOZ przy ul. Aleksandrowskiej 159, Dorota Maślanka za krótkie pytania i gotowość do działania "no to kiedy i gdzie?" i "nie ma sprawy", Liliana Olejnik za zaufanie i otwartość, Zarządowi Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM, Fundacja W Drodze na Szczyt, Klub NOTA BENEi Klub OBUDŹ JUTRO, mojemu zespołowi w poradni w Zgierzu, no i Michałowi który przez tyle lat z cierpliwością towarzyszy mi przy moich eksperymentach, a w chwilach kryzysu i doświadczania totalnej rozsypki zawsze sklei i postawi na nogi.
Pewnie kogoś nie wymieniłam, ale nadpobudliwość i krztyna roztrzepania to moja słaba strona, którą uczę się w sobie tolerować, więc wybaczcie.
Nowy etap czas zacząć. Trzymajcie za nas kciuki.
W czasie pięciodniowego spotkania pokazałyśmy główne działania naszego stowarzyszenia oraz organizacji, z którymi współpracujemy :

1. Odwiedziliśmy dziecięcy oddział stacjonarny oraz oddział dzienny Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, gdzie pacjenci i kadra przygotowali dla naszych gości całodniowe zajęcia integracyjno-terapeutyczne.
2. Odwiedziliśmy świetlicę socjoterapeutyczną w Zgierzu.
3. Spotkaliśmy się z pacjentami, rodzicami i pracownikami szkół, z którymi współpracujemy w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Obudź Jutro” w Zgierzu.
4. Uczestniczyliśmy w zajęciach przygotowanych przez uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w Aleksandrowie Łódzkim
5. Wzięliśmy udział w spotkaniu z członkami i uczestnikami zajęć Fundacji „W drodze na szczyt”
Ale przede wszystkim mieliśmy okazję poznać się i szczegółowo omówić przebieg naszego projektu.

 

1680507100576

1680507100576

1680507100588

1680507100588

1680507100600

1680507100600

1680507100610

1680507100610

IMG-20230328-WA0005

IMG-20230328-WA0005

IMG-20230329-WA0002

IMG-20230329-WA0002

IMG-20230331-WA0004

IMG-20230331-WA0004

zdjecie

zdjecie

logo n

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego
w Zgierzu realizuje projekt pod nazwą „RODZINA i JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie: 1 348 142,94 zł

Koszty ogółem: 1 586 092,94 zł

Wkład własny: 237 950,00 zł

Projekt „RODZINA I JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego im. bł. o .R. Chylińskiego
w Zgierzu realizuje projekt pod nazwą „RODZINA i JA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM.

Zasięg terytorialny Projektu: Gmina Miasto Zgierz.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2021r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie: 1 348 142,94 zł

Koszty ogółem: 1 586 092,94 zł

Wkład własny: 237 950,00 zł

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz kompleksowe wsparcie rodzin przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu i Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD-REM w okresie od 01.11.2021 r. do 30.06.2023 r. mający na celu przeciwdziałanie i ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz poprawa jakości dostępności usług na rzecz integracji społecznej i zapobieganiu patologiom dzieci i młodzieży i ich otoczenia poprzez zwiększenie liczby miejsc i rozszerzenie oferty w placówce wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie AD-REM.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią rodziny z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, mieszkające na terenie miasta Zgierza, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej oraz rodziny biologiczne, które wymagają wsparcia w związku z powrotem dzieci do rodziny biologicznej z systemu pieczy zastępczej, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Działania

Rodzaj wsparcia oferowany w ramach projektu:

 1. Praca socjalna

Jednym z warunków niezbędnych do rozpoczęcia udziału w projekcie jest sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego i skierowanie rodziny do objęcia wsparciem asystenta rodziny oraz udziału we wsparciu przewidzianym w projekcie.  Pracownik socjalny będzie współpracował z asystentem rodziny w celu monitorowania udziału w proj. i rozwiązywania ewentualnych problemów rodziny przez cały czas trwania projektu, zastępuje asystenta w razie jego nieobecności (urlop, zwolnienie lekarskie). W ramach zadania zaplanowane jest również wsparcie finansowe stanowiące wkład własny Ośrodka w projekcie.

 1. Wsparcie asystenta rodziny

Asystent wspólnie z rodziną, pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej opracuje plan pracy w projekcie. Będzie udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, mieszkaniowych, zarobkowych lub innych bieżących. W sytuacji zagrożenia będzie podejmował środki interwencyjne lub zaradcze. Wsparcie skierowane będzie do 15 rodzin (60 osób).

 1. Wsparcie specjalistyczne (terapia indywidualna, rodzinna, logopedyczna, pedagogiczna, wsparcie prawne)

Celem realizacji wsparcia jest przeciwdziałanie rozpadowi rodziny, jej marginalizacji i degradacji m.in. poprzez wczesne interwencje. Z uwagi na zróżnicowanie problemów zatrudnieni będą następujący specjaliści:

 1. terapeuta indywidualny (4 spotkania w miesiącu x 3h),

 2. terapeuta rodzinny(4 spotkania w miesiącu x 4h),

 3. logopeda(4 spotkania w miesiącu x 3h)

 4. pedagog(4 spotkania w miesiącu x 3h)

 5. poradnictwo prawne (4 spotkania w miesiącu 2h).

 1. Grupa wsparcia

Spotkania w sprawdzonej dotychczas formule przewidują dobrowolny udział osób uczestniczących, uzależniony od ich wewnętrznej motywacji. Spotkania będą miały charakter otwarty. W zależności od zaproponowanej tematyki uczestnicy spotkań mogą się zmieniać. W celu zapewnienia komfortu prowadzenia i uczestnictwa, grupy nie będą przekraczać 8 osób.

 1. Warsztaty rodzinne

  1. “ROLA I FUNKCJE RODZINY”

Zakres merytoryczny wsparcia będzie obejmował zagadnienia zagadnienia związane
z rodzicielstwem: dziecko z problemami, autoagresja, nadpobudliwość, trudne momenty w życiu rodziców i dziecka, edukacja na temat niepełnosprawności (odmienne wymagania fizyczne i psychiczne osób niepełnosprawnych) - 5 spotkań x 6h = 30h.

2. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE OBOWIĄZKÓW DOMOWYCH

Warsztaty podzielone na 2 moduły warsztatów kształtujących podstawowe umiejętności rodzicielskie: moduł zdrowotny (dieta, kuchnia za 3 gr, higiena, pielęgnacja) i moduł budżet domowy (gospodarowanie budżetem) - łącznie 6 dni x 6h = 36h.

3. WYJAZD SOCJOTERAPEUTYCZNY

Wyjazd dla 60 uczestników projektu zorganizowany poza miejscem zamieszkania (na terenie województwa łódzkiego). Podczas 7-dniowego wyjazdu uczestnicy będą tworzyć portret własnej rodziny/drzewo genealogiczny różnymi technikami (fotografia/rysunek/nagranie) i uczestniczyć w różnego typu zajęciach mających na celu budowanie relacji rodzinnych. Uczestników będzie wspierała wykwalifikowana kadra. Okres realizacji wyjazdu zaplanowano na 07-08.2022 r.

4. Streetworking.

Wsparciem 2 streetworkerów zostanie objętych 10 osób, którzy po diagnozie środowiska lokalnego zostaną zrekrutowani w ich własnym środowisku. Streetworkerzy będą pomagać w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zdrowotnych i domowych. Bedą uczyć przestrzegania norm społecznych i funkcjonowania w życiu społecznym, uczestniczyć we wspólnych wyjściach do kina, teatru, restauracji. Bedą realizować wraz z młodzieżą projekty społeczne tj.: wieczory literackie, wystawy fotograficzne, rękodzieła, projekcje filmów, spotkania otwarte, na które będą zapraszani goście. W efekcie powstaną 2 pięcioosobowe grupy, spotykające się 2 x w tygodniu.

5. Zajęcia rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych - placówka wsparcia dziennego

Zadanie będzie realizowane dla 20 podopiecznych placówki prowadzone będzie w formie warsztatowej, skierowane na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych.  Każdy uczestnik będzie brał udział w minimum 3 zajęciach w tygodniu (min.48h/m-c) zgodnie z diagnozą zawartą w Indywidualnej Ścieżce Rozwoju Osobistego spośród wymienionych poniżej:

 1. zajęcia umiejętności twórczych: rozwój umiejętności manualnych, technicznych, wyobraźni i umiejętności kreatywnego tworzenia, wyrażania samoświadomości i ekspresji kulturalnej;

 2. zajęcia edukacyjne (biologia, chemia, fizyka i astronomia) łączenie nauk ścisłych z otaczającym światem za pomocą nowoczesnych technologii, rozwój  kompetencji matematycznych i naukowych oraz technicznych, a także wyrównywanie braków edukacyjnych;

 3. zajęcia sportowo-survivalowe (taniec, sztuki walki, gry zespołowe, bieganie, pływanie) :propagowanie zdrow.stylu życia i uwrażliwienie na ekologię.

 4. zajęcia kulinarne nauka gotowania rozwój kompetencji w tym zakresie;

 5. zajęcia informatyczne obsługa komputera i programów, tworzenie informacji, przekazów multimedialnych.

 6. zajęcia językowe (drama, teatr, dyskusje, film, książka, warsztaty językowe) rozwój kompetencji językowych, umiejętności porozumiewania się, konwersowania, rozumienia informacji i sztuki przekazywania jej.

 7. zajęcia kulturalne (kino,teatr,restauracja,basen, itp.)zajęcia zorganizowane zgodnie
  z zainteresowaniami grupy docelowej, kształtujące postawy, wpływające na poszerzenie horyzontów.

  6. Program „W drodze na szczyt” (placówka wsparcia dziennego).

Program przeznaczony dla łącznie 24 osób. W programie znajdą sie kursy i szkolenia realizowane na ściance wspinaczkowej i skałach. Wśród kadry specjalistów znajdzie się trener prowadzący zajęcia w teoretyczne oraz terenowe, animator grup wspinaczkowych, psycholog oraz wolontariusze Tematy zajęć będą obejmowały zarówno zagadnienia związane ściśle z tematyką wspinaczki, jak również elementy współpracy, podejmowania wyzwań, wzmacniania samooceny, promowania zdrowego stylu życia, kursy I i II stopnia, odpowiednio elementy poruszania się na skałkach i ściankach, asekurację, autoratownictwo.

W programie znajdzie się również szkolenie wyjazdowe, podczas którego uczestnicy zdobędą podstawy wiedzy na temat wspinaczki drytoolowej oraz wiedzę dotyczącą wspinaczki ekologicznej, geologicznej i pierwszej pomocy.

Najlepsi Uczestnicy program (3 osoby) będą mogli ukończyć kurs operatora ścianki wraz z  praktykami prowadzący do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

 

logo n

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy: INSTRUKTOR ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA

logo n

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z siedzibą w Zgierzu, ul. Rembowskiego 36/40 zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy – najemcy infrastruktury wspinaczkowej „ścianki” w ramach projektu pn. „Rodzina i Ja – Kompleksowe wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE

OFERTA

 • 1,5%

  Stowarzyszenie AD REM od 2009 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Dzięki Twojej pomocy możemy skuteczniej pracować z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Pamiętaj, że każde wsparcie daje nam możliwość objęcia działaniami większej liczby młodych osób. Przekazany nam procent podatku to Twoja dobra inwestycja.

  Twój 1,5% to więcej szczęśliwych ludzkich historii!
  Zapamiętaj nasz KRS: 0000271585

 • Zespół

  Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

  Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 • 1,5%
 • Zespół